Committee votes to kill subsidy program for low-flow toilets

Committee votes to kill subsidy program for low-flow toilets.

Advertisements

CBC News – Ottawa – Ottawa to pull plug on toilet-rebate program

CBC News – Ottawa – Ottawa to pull plug on toilet-rebate program.